zorg voor de leefomgeving

renewable factory

Ecologie

Een windpark kan gevolgen hebben voor de flora en fauna in de omgeving. Om alle mogelijke effecten op de natuur in beeld te brengen, hebben de initiatiefnemers onderzoek laten doen, zowel naar gebiedsbescherming als naar soortenbescherming.

Uit de onderzoeken blijkt dat de gevolgen voor de natuur zeer beperkt zijn. De windturbines zorgen niet voor blijvende of ernstige verstoring van gebieden of soorten.

Windpark Caprice - renewable factory

Samen bouwen aan een duurzaam Lingewaard.