planning

Windpark Caprice - renewable factory

Update besluitvorming

Lees hier de laatste berichtgeving rondom dit project door Gemeente Lingewaard.

Windpark Caprice - renewable factory

Planning

Tot aan de opening van het windpark staat er nog een hoop op de planning. Hier ziet u de processtappen in hoofdlijnen.

2017 – 2020

2017
Initiatiefnemers sluiten grondovereenkomst
2018
Indienen principeverzoek bij gemeente
december 2018
Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage
2018-2019
Draagvlak omwonenden & stakeholders, organiseren informatie- en participatiebijeenkomsten
2019-2020
Uitvoeren Millieu Effect Rapportage (m.e.r.)
september 2020
Besluit gemeenteraad ontwerpverklaring van geen bedenkingen
oktober 2020
Informatiebijeenkomst en ontwerpvergunning en ontwerpverklaring ter inzage
Q4 2020
Beroepsprocedure en indienen van schriftelijke zienswijze

2021

januari 2021
Beantwoording zienswijze door college B&W
maart 2021
Besluit gemeenteraad stukken opnieuw ter inzage
juni t/m juli 2021
Ontwerpvergunning en ontwerpverklaring opnieuw ter inzage
augustus t/m oktober 2021
Ontwerpwatervergunning ter inzage

2022

september 2022
Herroepelijke vergunning
september 2022
Start beroepsprocedure
september 2022
Aanvraag SDE subsidie

2023 – 2024

2023 - 2024
Doorlopen beroepsprocedure

2025

2025
Start bouwactiviteiten windturbines
Q4 2025
Ingebruikname windpark

2026

2026-2050
20 - 25 jaar operationeel
Windpark Caprice - renewable factory

Samen bouwen aan een duurzaam Lingewaard.