zorg voor de leefomgeving

Windpark Caprice - renewable factory

Windturbines en slagschaduw

Normering Als de zon op de rotorbladen van een windturbine schijnt, veroorzaakt dat een schaduw op de achtergrond, de zogenaamde slagschaduw. Door het draaien van de bladen door de zon ontstaat een hinderlijk ‘stroboscopisch’ effect. Daarom geldt er in Nederland een strenge norm voor slagschaduw op gevels van woningen.
Er mag niet meer dan 5 uur en 40 minuten per jaar slagschaduw op een zogenaamd ‘gevoelig object’ (bv. een woning of een school) optreden. Dat is gemiddeld dus iets meer dan een minuut per dag.
Slagschaduw Woont u buiten de gele lijn, dan krijgt u niet te maken met slagschaduw. Als er slagschaduw optreedt op woningen binnen de rode lijn, dan wordt de windturbine stilgezet. Op het moment dat er slagschaduw optreedt in de gele contour en er komt melding van overlast dan wordt in overleg met de bewoners de windturbine eveneens stilgezet.
Onderzoek Voor de milieueffectrapportage hebben de initiatiefnemers onderzoek naar slagschaduw uit laten voeren.
Uitgebreide informatie kunt u vinden in het Slagschaduwonderzoek t.b.v. projectMER en aanvraag omgevingsvergunning van Windpark Caprice.
Windpark Caprice - renewable factory

Samen bouwen aan een duurzaam Lingewaard.