zorg voor de leefomgeving

Windpark Caprice - renewable factory

Windturbines en geluid

Normering

Windturbines maken geluid. In Nederland gelden strenge geluidnormen voor windturbines om omwonenden te beschermen tegen hinder. De normen voor windturbines zijn vergelijkbaar met die voor bijvoorbeeld snelwegen. Voor windturbines gelden echter strengere rekenregels dan voor wegen vanwege het specifieke geluid dat een turbine produceert.

Windpark Caprice - renewable factory
Op de afbeelding is te zien waar de zogenaamde 42 en 47 dB-contouren van de windturbines liggen. Deze 47 dB Lden is de maximale toegestane geluidsbelasting op de gevels van woningen. Binnen de rode contour zichtbaar in de afbeelding mag het geluid van de windturbines gemiddeld per jaar niet hoger zijn dan 47 dB Lden. Hetzelfde geldt voor de gele 42 dB-contour, deze ligt op ongeveer 600 meter van de windturbines.
Onderzoek Voor de milieueffectrapportage hebben de initiatiefnemers akoestisch onderzoek laten uitvoeren.
Praktijk In de praktijk komt het geluid van de windmolen zelden uit boven het al aanwezige achtergrondgeluid (denk aan wegen of bomen). In onderstaande afbeelding is te zien hoeveel geluid verschillende bronnen produceren.

Uitgebreide informatie kunt u vinden in het Akoestisch onderzoek t.b.v. project MER van Windpark Caprice

Windpark Caprice - renewable factory

Samen bouwen aan een duurzaam Lingewaard.