zorg voor de leefomgeving

renewable factory

Leefomgeving

We begrijpen dat de komst van een windpark impact op het woongenot kan hebben. Er zijn in het begin wellicht onduidelijkheden en zorgen. Daarom treden we zo vroeg mogelijk in gesprek met omwonenden om hen te betrekken in de plannen. We hebben daarbij zeker niet de illusie iedereen mee te kunnen krijgen, maar we vinden het heel belangrijk om begrip te creëren over het nut en de noodzaak om te komen tot duurzame energieproductie. We leggen daarbij uit waarom de gekozen locatie hiervoor juist geschikt is.

Graag informeren wij u verder over de volgende onderwerpen:
Windpark Caprice - renewable factory

Samen bouwen aan een duurzaam Lingewaard.