zorg voor de leefomgeving

renewable factory

Veiligheid

De initiatiefnemers hebben een Kwantitatieve Risicoanalyse uitgevoerd naar de externe veiligheidsrisico’s voor windpark Caprice in gemeente Lingewaard als gevolg van drie varianten ten behoeve van een milieueffectrapportage (MER).

Deze studie volgt de beoordelingscriteria zoals opgenomen in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau van WP Caprice. Daarnaast worden de externe veiligheidsrisico’s vanwege de windturbines getoetst aan de normen en adviesafstanden.

Uitgebreide informatie kunt u vinden in de Kwantitatieve risicoanalyse t.b.v. projectMER en aanvraag omgevingsvergunning van Windpark Caprice

renewable factory

Samen bouwen aan een duurzaam Lingewaard.