zorg voor de leefomgeving

Windpark Caprice - renewable factory

Veiligheid

De initiatiefnemers hebben een Kwantitatieve Risicoanalyse uitgevoerd naar de externe veiligheidsrisico’s voor Windpark Caprice in gemeente Lingewaard ten behoeve van een milieueffectrapportage. Daarnaast worden de externe veiligheidsrisico’s vanwege de windturbines getoetst aan de normen en adviesafstanden.

Uitgebreide informatie kunt u vinden in de Kwantitatieve risicoanalyse t.b.v. projectMER en aanvraag omgevingsvergunning van Windpark Caprice

Windpark Caprice - renewable factory

Samen bouwen aan een duurzaam Lingewaard.